Wednesday, 19 Jun 2019

theme junkie More »

Highstake đáp ứng đầy đủ, có thanh trượt mạnh mẽ, điều hướng, tích hợp mạng xã hội và bản tin và nhiều hơn nữa. Cách hoàn hảo để làm blog, với mọi tính năng mà bạn mong đợi từ một chủ đề cao cấp của WordPress.

Featured là một cách hoàn toàn linh hoạt để xuất bản một trang blog, tạp chí hoặc trang web tin tức tuyệt đẹp. Với mọi tính năng mà bạn mong đợi từ một chủ đề WordPress cao cấp!

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ trang web của mình thông qua liên kết liên kết hoặc quảng cáo, ReviewPro có mọi thứ bạn cần.

kinh nghiệm More »

cách giấu file config tốt nhất là bạn nên đưa file wp-config.php ra khỏi thư mục public_html, bạn có thể đăng nhập vào host thông qua FTP và tạo thêm một thư mục tên bất kỳ nằm ngang hàng với public_html.

cài đặt giao diện đồ họa cho ubuntu linux trên vps openvz

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình một máy chủ OpenVPN trên VPS CentOS 6

Cài đặt Fail2Ban bảo vệ SSH trên VPS CentOS 6