Sunday, 18 Oct 2020
kinh nghiệm

cài đặt giao diện đồ họa cho ubuntu linux trên vps openvz

Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài giao diện đồ họa xfce4 cho ubuntu trên openvz , đây là gói giao diện cực kỳ nhẹ, cả hệ thống khoản hơn 400MB.

giao diện này rất là nhẹ vói vps 1cpu và 512 ram dư dùng,nhưng  để thoải mái, tôi khuyên các bạn nên chạy trên vps 1cpu và 1G ram.

các bước để cài đặt:

  1. Đầu tiên vps các bạn phải cài ubuntu bản mới nhất
  2. chạy lệnh : apt-get update
  3. chạy lênh: apt-get upgrade
  4. chạy lệnh : apt-get install xfce4 -y  ( -y để bạn khỏi phải nhấn y khi được hỏi )
  5. chạy lệnh : apt-get install xrdp -y ( thay vì cài VNC để truy cập,bạn cài xrdp vào và dùng remote desktop connection để truy cập vps cài giao diện đồ họa xfce4 )
  6. cài firefox : apt-get install firefox -y

=> Vậy là đủ bộ để bạn dùng rồi đấy.

để truy cập vào vps ubuntu cài đặt xfce4 các bạn dùng thằng này:

cài đặt xfce4 trên ubuntu cho vps openvz

Sau khi nhập đầy đủ thông tin vào remote desktop connection , các bạn sẽ được hình như bên dưới.

ubuntu cho vps openvz

Nhấn OK để vào ô đăng nhập như sau:

1. Trong o username, các bạn hãy nhập ” root ” đây là user mặc định để đăng nhập vps

2. Trong ô password ,các bạn nhập ” pass đăng nhập vào VPS ”

Vậy là xong .hẹn gặp lại ở bài sau .

Post Comment